Tegn til tale

Vi har brugt tegn til tale til Philip, siden han var helt lille. Det krævede viljestyrestyrke og stor beslutsomhed at bruge tegnene konsekvent og flittigt og hele tiden føje nye til i det første leveår, hvor han ikke svarede tilbage og ikke selv brugte tegn.

Vi havde læst, at tegn til tale fremmer sprogforståelsen og udvikling af sprog, og vi havde mødt mange forældre til børn med Downs syndrom, som bekræftede, at det nok skulle komme, og at vi bare skulle blive ved.

Vores glæde var ubeskrivelig stor, da Philip begyndte at vise forståelse for vores tegn, og da han ca. halvanden år gammel selv begyndte at bruge tegn. Hans første tegn var ”mere”, som han bruger flittigt til at sige flere ting: ”giv mig mere”, ”gør det igen” og ”der er noget, jeg vil have”.

Som treårig forstår Philip alt, som vi siger til ham i en kendt kontekst. Han bruger mange tegn og forstår endnu flere. Og tegnene er en vigtig del af vores kommunikation med ham. Han forstår ca. 70 tegn, og han bruger ca. 32 tegn selv. Han siger også flere ord, og han har sagt mange ord en eller enkelte gange, og han efterligner vores lyde, både når vi taler, og især når vi synger. Ordene ”is”, ”ja”, ”nej” og ”hej” siger han hver dag. Ordene ”traktor”, ”bad”, ”tak” og ”mor” har han sagt nogle gange, men bruger dem ikke konsekvent endnu.

Vi kan på det varmest anbefale brug af tegn til børn, som forventes at få en forsinket sprogudvikling.

Bog, DVD og App.
Vi har selv haft stor glæde af følgende materialer mv. med tegn:

Se vores video med Philip
Philip ser kort med ord hver dag, og han kan som treårig læse ca. 500 ord. Vi har optaget en video til Family Hope Center, som viser, hvordan Philip læser et ord og efterfølgende laver tegnet. Family Hope Center anbefaler også tegn til tale, da brugen af tegn udvikler den del af hjernen, som skal bruges til udvikling af sprog. Så de har sagt til os, at destoflere tegn Philip bruger, desto hurtigere kan vi forvente, at han udvikler sprog.

Video med Philip:
Philip læser ord og laver tegn