Neurologisk behandling

Den neurologiske behandling bliver i daglig tale kaldt hjemmetræning. De officielle betegnelser for metoderne er bl.a. FHC (Family Hope Center), IAHP/Doman (The Institutes for the Achievement of Human Potential) og NTS (Neurologisk Træning og Stimulering). For en nærmere beskrivelse henviser vi til hjemmesiderne Hjernebarnet.dk og Hjernetips.dk.

 Pædagoger i specialinstitutioner og sagsbehandlere i kommunerne kender til den neurologiske behandling, men så vidt vi ved, er neurologisk behandling kun blevet praktiseret som hjemmetræning i Danmark, hvilket også er i overensstemmelse med det oprindelige behandlingskoncept udviklet af Glen Doman.

Hjernebarnet
Hjernebarnet er en forening af forældre, som hjemmetræner hjerneskadede børn med udgangspunkt i bl.a. Family Hope Center eller The Institutes for the Achievement of Human Potential. Foreningen tilbyder telefonrådgivning til nye forældre, som vil I gang med hjemmetræning og driver et intranet, hvor forældre kan udveksle erfaringer.


Hjemmetræning og serviceloven
I 2008 blev Serviceloven ændret, så forældre kunne få tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med hjemmetræning, og i den forbindelse udgav Servicestyrelsen ”Håndbog om udredning, visitation og hjemmetræning”. Lovændringen var resultatet af en kæmpe indsats fra forældre til hjerneskadede børn, som ønskede at hjemmetræne.

Hjemmtræningsloven og familier, som hjemmetræner er løbende under pres, da mange kommuner ikke ønsker hjemmetræning i deres kommune og derfor forsøger at undgå at overholde loven ved at afvise families ansøgninger om hjemmetræning.

I 2012 har der været fremsat et lovforslag om at justere loven. Baggrunden for forslaget var, at en enkelt læge havde meddelt Sundhedsstyrelsen, at han vurderede hjemmetræning som værende farlig. Efter en kæmpe indsat fra Hjernebarnets side, blev lovforslaget heldigvis ikke til noget.

I 2014 har hjemmetrænende forældre igen været under pres, især familier, der træner FHC. En række kommuner afviste hjemmetræning med FHC og fik medhold i Ankestyrelsen. Igen kom Hjernebarnet på banen og vandt en stor sejr, da Ankestyrelsen  til sidst måtte give familierne medhold: Hjemmetræningsloven skal overholdes og træning med FHC er en ud af flere muligheder, som familierne kan vælge.

Loven om hjemmetræning skal revideres i Folketingsåret 2015-2016, og Hjernebarnet kæmper for at sikre at ordningen fortsætter, og at vi får en bedre lov, som kommunerne  ikke er i tvivl om, at de skal overholde.

Uddannelse i neurologisk træning
Tidligere måtte forældre rejse til Philadelphia for at modtage undervisning i neurologisk træning på enten Family Hope Center eller The Institutes for the Achievement of Human Potential. I dag er det blevet nemmere, da det er muligt at modtage undervisning i Danmark.

Family Hope Center tilbyder to gange om året konsultation i Svendborg. For mere information henviser vi til Hjernebarnet.dk.

Neropraktiker Larz Thilemann tilbyder vejledning og kurser i neurologisk hjemmetræning. For mere information henviser vi til hjemmesiden hjernetips.dk.