Hjernen

Hjerneskaden
Da Philip blev født, vidste vi ikke, at man har en medfødt hjerneskade, når man har Downs syndrom. Vi vidste heller ikke særlig meget om hjernens plasticitet og mulighederne for at blive rehabiliteret fra en hjerneskade ved at arbejde med neurologisk stimulation.

Og derfor blev vi også endnu mere triste, da vi læste, at vores Philip oven i købet havde en medfødt hjerneskade pga. sin kromosomfejl. For vi vidste jo ikke, hvor gode muligheder der er for at hjælpe det hjerneskadede barn ved at arbejde med hjernens plasticitet. Det ved vi i dag, og gang på gang er vi blevet bekræftet i, at når vi accepterer Philips kromosom fejl og fokuserer på hans hjerneskade, så har vi uanede muligheder for at hjælpe ham. For hjernen er ikke bare fantastisk, den er også plastisk!

Forældre, der afviser hjerneskade
Det har overrasket os utrolig meget i forhold til hjerneskader og Downs syndrom, at nogle forældre til Downs børn afviser, at der er tale om en hjerneskade. Vi har også mødt en børnelæge, som sagde til os, at Philip da ikke er hjerneskadet. Han er jo mongol! Hvordan disse forældre og lægen vil forklare den manglende muskelspænding hos mennesker med Downs syndrom, forstår vi ikke. For netop muskelspænding styres af lillehjernen hos alle mennesker.


Dr. Barry R. Gillespie
Dr. Barry R. Gillespie fra USA skriver følgende om hjerneskader hos børn med Downs syndrom:

“The Down Syndrom child is primarily injured in the medulla oblongata and to a lesser degree in the limbic brain and cortex. A common perception is that a child born with a genetic disorder cannot have significant improvement. A comprehensive home treatment program can specifically target the disorganized areas of the brain. The child needs an integrated sensory program, a passive and active respiratory program, and the opportunity to crawl and creep to mature the pons and the midbrain. With a specific metabolic program and Brain Therapy, the child can become an excellent reader, talker, and athlete, and do very well in School“. The Brain Score Approach, side 127.

Videoer, som viser Philips hjerneskade
At Philip har en hjerneskade, som bl.a. sidder i den del af hjernen, der hedder pons, er vi slet ikke i tvivl om. Fx har vi under hans taktile træning med hårde børste kunne konstatere, at han absolut ingenting kunne mærke, når han var optaget af andre ting, fx musik på en iPad, mens han tydeligt kan mærke ubehaget ved at blive strøget med de hårde børste, når han ikke er optaget af andre ting. Forklaringen er, at han pga. sin medfødte hjerneskade endnu ikke har nok forbindelser i hjernen til at have to kanaler åbne. Det vil sige, at adgangen til pons, den del af hjernen, som registrerer smerte, ikke kan være åben samtidig med, at han har en kanal i brug til at lytte til musik på iPad. Vi har optaget to videoer under den taktile træning, som tydeligt demonstrerer, hvordan Philip bliver strøget med de samme hårde børster med og uden iPad, og hvordan han ingen reaktion har, når han er optaget af en iPad. Hensigten med det neurologiske stimulations program er at oprette nye og flere forbindelser i hjernen ved at udnytte hjernes plasticitet. På lang sigt vil Philip med andre ord være i stand til at have flere kanaler åbne og kunne mærke smerte via pons samtidig med at han lytter til musik på iPad.

Videooptagelse af taktil træning uden ipad:
Philip responds to bruches

Videooptagelse af taktil træning med ipad:
Philip doesn’t respond to bruches